SteinKåreSkytteren

JavaCast - Funksjonell Programmering i Java

JavaCast er en serie med videoer om funksjonell programmering i Java. Målet er å gå fra enkle konsepter til en Java applikasjon som gjør noe nytting. Så får vi se hvordan det går.

Videoene finnes også på YouTube

Episoder

100 - Funksjonel Java

En introduksjon som svarer på:

  • Hva er funksjonell programmering?
  • Hva skal presenteres i JavaCast?

101 - java.util.Optional

La oss begynne å se på java.util.Optional<T>

102 - Generics

En kort introduksjon til generics.

103 - Function og map

En introduksjon til function i Java. Så går vi inn på map.

104 - flatMap

Hva gjør flatMap? Her fortsetter fra map til flatMap.

105 - Predicate

Predicate er en test eller en sjekk om man vil. En nyttig konstruksjon med tanke på filter(Predicate<T>)-funksjonen til Optional<T>.